Retourvoorwaarden

14 DAGEN BEDENKTIJD

Neem voordat je het product en/of bestelling retour zendt wel eerst even contact met ons op, wij helpen je graag verder! Deze 14 dagen retourservice vormt geen beperking op het wettelijke herroepingsrecht (ontbindingsrecht). Je kunt ook via de wettelijke procedure producten retourneren, maar onze eigen service is gemakkelijker.

Ben je niet tevreden over het product of de levering? Stuur het product dan binnen 14 dagen terug. Graag wel in originele staat en verpakking.

*** Let op***

Producten gekocht in de uitverkoop kunnen niet geretourneerd of geruild worden.

MAG IK MIJN AANKOOP ALTIJD TERUGSTUREN?

Als je spijt hebt van je aankoop, mag je deze binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden terugsturen. Een reden wordt op prijs gesteld zodat wij onze services kunnen verbeteren.

Let op: Retourkosten zijn voor eigen rekening.

Houd bij het terugsturen wel rekening met onderstaande:
- Cosmetische artikelen (zoals crème, make-up, lotion, gel, shampoo) mogen teruggestuurd worden maar moeten wel in verzegelde verpakking zitten wegens hygiënische overwegingen. Reeds geopende verpakkingen kunnen wij helaas niet retour nemen.
- Wij kunnen de retouren alleen in behandeling nemen wanneer de bestelling – indien mogelijk – ongeschonden, in originele verpakking en in een stevige verzenddoos wordt teruggestuurd. Bij producten die beschadigd zijn of gebruikssporen vertonen behouden wij ons het recht voor de retour te weigeren of de schade in rekening te brengen.

Op de geleverde producten gelden de Algemene Voorwaarden.

Retouradres
L'Erbolario Benelux
Tav. Retourafdeling
Oude Binnenweg 144A
3012 JH  Rotterdam

BINNEN HOEVEEL DAGEN WORDT HET AANKOOPBEDRAG TERUGGESTORT?
Zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding (moment dat wij op de hoogte zijn gesteld dat het product wilt retourneren) zullen wij het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending) zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen terugbetalen. De 14 dagen bedenktijd gaan in op het moment dat u de producten in ontvangst heeft genomen. Wij mogen wachten met terugbetalen totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat je hebt aangetoond dat de producten terug zijn gestuurd.

Hoe je het aankoopbedrag terug ontvangt, is afhankelijk van de oorspronkelijke betaalmethode. Via de oorspronkelijke methode wordt er ook terugbetaald.

 

HERROEPINGSRECHT
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen dat je de overeenkomst wil herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen jou terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.
Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Producten die om hygiënische en/of gezondheidsredenen verzegeld verzonden worden, mogen enkel verzegeld worden geretourneerd. Indien je de verzegeling hebt verbroken, kunnen de producten niet meer retour.

 

WAT IS DE WETTELIJKE GARANTIE?
Wettelijke garantie houdt in dat het artikel datgene moet doen wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten. Er is geen wettelijke termijn aan deze garantie verbonden omdat het per artikel verschillend is wat je als consument mag verwachten.

 

Het product is kapot.. wat nu?
Het product wat u heeft ontvangen is kapot.
U kunt dit product terugsturen naar ons retouradres.
Als wij het product ontvangen hebben, sturen wij een nieuw product toe.